Українська мова English language

Англійська суниця в Україні

УДК 631.526.3 :634.75
С.В. ЧМИХ молодший науковий співробітник
Подільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва УААН, с. Медвеже Вушко, Україна.

ГОСПОДАРСЬКО – БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ СУНИЦІ САДОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.

S.V. CHMYH, senior specialist Podillya research station Podila’s Research Station of Horticultural Institute UAAS, Medveze Vushko, Ukraine

FARM-BIOLOGICAL ESTIMATION OF STRAWBERRY VARIETIES OF ENGLISH BREEDING IN CONDITIONS OF FOREST STEPPE OF WESTERN UKRAINE.

На підставі трирічних даних сортовивчення суниці садової за методикою Державного сортовипробування представлено результати порівняльної оцінки українських (Ольвія, Фестивальна ромашка) та закордонних, англійської селекції (Мей, Еліс, Пегас, Ерос, Флоренс, Пандора) сортів в умовах західного Лісостепу України при вирощуванні однорядною посадкою.

На основании трёхлетних данных сортоизучения земляники садовой по методике Государственного сортоиспытания представлены результаты сравнительной оценки украинских (Ольвия, Фестивальная ромашка) и зарубежных, английской селекции (Мей, Елис, Пэгас, Ерос, Флоренс, Пандора) сортов в условиях западной Лесостепи Украины при выращивании однорядной посадкой.

Based on three years data research of strawberry varieties made according to state methodic of variety testing we presented results of comparative estimation of ukranian (Olviya, Festivalna Romashka) and English (May, Elice, Pegasus, Eros, Florence, Pandora) varieties in conditions of western Forest Steppe of Western Ukraine using one-row growing scheme.

Суниця садова – основна ягідна культура в Україні.Так у 2007 році всіма категоріями господарств вироблялося 96,7 тис.т ягід, в тому числі господарствами населення переважна частина – 94,6 %, або 91,4 тис.т. Основна питома вага в загальній пропозиції на ринку ягід припадала на суницю – 42,1% (40,7 тис.т), в порівнянні з усіма іншими ягідними культурами.

Щороку поширення суниці пояснюється унікальними адаптивними властивостями, які дозволяють вирощувати цю культуру в самих різних умовах, а також багатьма досить різноманітними господарсько цінними якостями які й спричиняють попит на суницю садову.

Виділяє суницю серед інших ягідних культур також висока урожайність та добра економічна ефективність її вирощування. Конкурентоспроможність ягід суниці досягається головним чином через високу їх якість і порівняно низьку собівартість, а це забезпечується поєднанням таких ознак, як скороплідність, висока врожайність, стабільність плодоношення, стійкість проти несприятливих умов навколишнього середовища.

З метою пошуку сортів з вище перерахованими ознаками і проводиться сортовивчення суниці вітчизняної та зарубіжної селекції на Подільській дослідній станції садівництва ІС. Таким чином в поле нашого зору потрапили сорти селекції Іст – Молінгської дослідної станції, Великобританія. Дані сорти якомога повніше реалізують вище перераховані показники в грунтово кліматичних умовах Вінницької області. Щоб дати їм об’єктивну агробіологічну оцінку наводиться опис їх в порівняні з уже культивованими сортами стандартами.

Методика, умови та об’єкти досліджень. Обліки та спостереження проводились протягом 2007-2009 років, на дослідних полях Подільської дослідної станції садівництва згідно методик: «Методика проведення експертизи сортів плодово – ягідних, горіхоплідних культур та винограду» м. Київ (2005 р) та «Програмы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» г. Орёл (1999 р.). Технологія вирощування – посадка однорядна, тип розсади – фріго; відстань між рядками - 1,0, між рослинами в ряду 0,25 м, тобто з розрахунку 40 тисяч рослин на 1 гектарі. Кількість облікових рослин на ділянці – 50, повторень – 4.

Грунт на дослідній ділянці сірий лісовий, опідзолений, середньо-суглинковий за механічним складом, материнська порода середньосуглинковий карбонатний лес.

Потягом зим 2007-09 років мінусова температура не опускалась нижще мінус 17,9?С (2008 р.) – мінус 19,3?С (2009 р.), при зниженні температур в січні та лютому суниця була вкрита шаром снігу 5-10 см . Весною в період обособлення бутонів та цвітіння суниці у 2007 році було пониження температури на висоті 2-х сантиметрів до мінус 2?С, весна 2008 року відмічена без суттєвих ранньовесняних заморозків, весною 2009 року відмічено (20-27 квітня) мінусові температури які становили -1,0…-9,4?С. За роки досліджень середня температура вегетаційних періодів була вища від середньо багаторічних показників. За період квітень - вересень в 2007 році випало 395,7 мм опадів, що складає 97,7% від норми, за аналогічні періоди в 2008 році - 431,3 мм, або 129% норми, і в 2009 році – 263,7 мм або 65,1% від норми.

Об’єктами досліджень є шість сортів суниці англійської селекції: ранній – Мае; середньопізні – Alice, Pegasus, Eros; та пізні – Pandora, Florence. Сортами стандартами є: до ранніх – Ольвія; до середньопізніх – Фестивальна ромашка. До пізньої групи за умовний стандарт взятий найбільш близький за строками дозрівання сорт, що є в реєстрі - Senga Sengana.

Ольвія.
Походження: Український сорт, виведений в Інституті садівництва УААН. Отриманий від схрещування в 1987 році сорту Присвята і міжвидової форми 277-3-16 (Фестивальна х F1 суниці віргінської).

Рослини середньорослі, напіврозкидисті з темнозеленими блискучими листками. Вуса багато чисельні, середньої товщини, червоні. Квітконоси середньої довжини, товсті, міцні. Ягоди великі, одномірні по зборах, (великі 32-40г, середні 11,0-11,8г), правильної тупоконічної форми, інтенсивно червоні, блискучі. М’якоть яскраво-червона, щільна, соковита, ароматна, гармонійного кисло-солодкого смаку.

В умовах Вінницької області раннього строку дозрівання одночасно з сортом Десна. Значення та використання: внесений до реєстру сортів, ягоди споживаються свіжими, придатні для виготовлення високоякісних продуктів переробки. (Копилов В.И.)

Фестивальна ромашка.
Походження: сорт селекції Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування в 1978 році сортів Зоря і Редглоу. Рослини вище середньої сили росту, кулясто сплющеної форми, середньої щільності з досить великими зморшкуватими листками зеленого кольору. Вуса середньої товщини, червонуваті, багато чисельні, утворюють в достатній кількості добре розвинуту розсаду. Суцвіття - зонтик на товстому міцному квітконосі середньої довжини розміщене на рівні листків. Ягоди крупні (перші 36-43 г, в середньому по зборам 12,4-13,6 г), округло- конічні, оранжево-червоні, блискучі, з шийкою. М’якоть оранжево-червона, щільна, соковита, ароматна, приємного кисло-солодкого смаку.

Дозрівають ягоди в середні строки, дружно, практично одночасно в суцвітті.

Значення та використання: з 1992 року сорт Фестивальна ромашка введений в реєстр сортів рослин України та рекомендований для промислового та любительського ягідництва. Вживають у свіжому вигляді та для виготовлення високоякісних продуктів переробки.

Зенга Зенгана (Senga Sengana) - найбільш поширений сорт німецької селекції виведений в 1954 році схрещуванням сортів Маркі (Магкее) і Сігер (Sieger). Ягоди великі - під кінець плодоношення дрібнішають; забарвлення від інтенсивно - до темно-червоного, вирівняне по всій поверхні. М'якоть- інтенсивно-червона, соковита, дуже ароматна. Плодоніжка добре відділяється. Транспортабельність ягід середня. Сорт середньопізнього терміну дозрівання. Внаслідок розтягнутого періоду плодоношення рослини сильно уражуються сірою гниллю та білою плямистістю листя, проте досить стійкі до хвороб кореневої системи. Сорт дуже морозостійкий.

Результати досліджень. Сорт Мае за описом закордоних джерел характеризується як ранній сорт, однак в умовах Вінничини протягом ряду років було відмічено, що він є раньо-пізнім сортом. За роки досліджень було зафіксовано, що сорт Мае дещо урожайніший за стандарт і на 12% має вищий вихід ягід першого ґатунку. Середня маса ягід є однаковою в обох сортів. За смаком сорт Мае дещо поступається Ольвії, але є кращим по транспортабельності.

Сорти Alice, Pegasus, Eros в умовах Вінницької області є сортами середньопізнього строку дозрівання. По урожайності, в порівнянні із стандартом Фестивальною ромашкою, жоден із досліджуваних сортів не перевершив стандарт. Середня урожайність досліджуваних сортів знаходиться в межах 11-14 т/га, що на 2-5 тонн менше стандарту. Стосовно ж якості плодів то тут в усіх досліджуваних сортів є переваги над стандартом. Вихід ягід першого ґатунку складає в середньому по роках досліджень: Alice – 66%, Pegasus – 64%, Eros – 71% у порівняні Фестивальна ромашка – 59%. Середня маса ягід, у досліджуваної групи сортів, більша на 2-4,5 г у порівнянні із стандартом. За смаком англійські сорти Alice, Pegasus, Eros дещо кращі за стандарт, а також є більш транспортабельними ніж Фестивальна ромашка.

Значним недоліком в різноманітті сортів, що вирощуються на території України, є дуже мала кількість суто пізніх сортів. Такими представниками пізніх сортів англійської селекції є сорти Florence та Pandora. По урожайності вище згадані сорти в незначній мірі перевищили стандарт Senga Sengana на 1,3-2,5 т/га. Однак по якості ягід стандарт суттєво поступається досліджуваним пізнім сортам. Вихід ягід першого ґатунку Florence – 67% та Pandora – 69% у порівнянні з Senga Sengana – 45%. Середня маса ягід у досліджуваних сортів майже у два рази більша ніж у стандарту. Відносно смаку то він у досліджуваних сортів знаходиться на одному рівні із стандартом.

Мей (Мае).
Походження. Сорт отриманий в Іст – Молінг, Великобританія. Рослини: помірної сили росту, кулясто-сплющеної форми, нещільні типового зеленого, з помірним блиском, забарвлення листків. Суцвіття невисокі і знаходяться під листками, кущі утворюють середню кількість вус.

Ягоди середнього розміру (7,5 -10 г в середньому по зборах), конічної форми, оранжево-червоного кольору з сильним блиском та помірним приляганням чашечки до плоду. М’якуш помірної твердості, оранжево-червоний як на периферії так і в серединні, з середнього розміру повітряною коміркою в середині. Ягоди привабливі на зовнішній вигляд, транспортабельні, мають здатність до короткотривалого зберігання.

Строк дозрівання ягід за умов Вінничини середньораній на 2-3 дні пізніше сорту Хоней та на 5-6 днів пізніше Ольвії. В умовах Вінничини є досить зимо- та морозостійким. В незначній мірі уражується сірою гниллю, стійкий до борошнистої роси, Verticillium dahlial та Phytophthora cactorum. Значення та використання: сорт Мей є типовим десертним сортом, який може мати ціну не меншу ніж Хоней та Ельсанта.

Ерос (Егоs)
Походження. Сорт англійської селекції виведений в 1986 році схрещуванням Елсанти (Еlsantа) та Аллстар (Аllstar).

Рослини сильні по силі росту, кулясто - сплющеної форми, середньо-щільні мають велике зелене листя зі слабким блиском, суцвіття розміщені на рівні листків, утворює малу кількість вус. Ягоди великі та дуже великі, помаранчево-червоні з блиском, транспортабельні. М'якоть яскраво-червона, соковита, кисло-солодкого десертного смаку з плодоніжкою що легко відривається. Сорт середнього терміну дозрівання (на 3-5 днів раніше Зенги Зенгани).

Сорт є відносно стійким до сірої гниллі, та середньостійким до Verticillium dahliae. Морозостійкість дещо краща ніж Ельсанти.

Еліс (Alice). Походження. Сорт виведений в Іст – Молінг, Великобританія. Виведений в 1993 році і введений в виробництво в 2000 р. Він має комплексну спадковість яка включає Korona, Holiday, Tioga, Redgauntlat, Wiltguard і Gorella.

Рослини помірної сили росту, сплющеної форми, нещільні, з темно-зеленим блискучим листям і великою кількістю квітконосів, більшою ніж у Ельсанти. Сорт дає суцвіття, які розміщені на рівні листків, послідовно весь сезон на дві неділі довше Ельсанти з гарним розміром плодів.

Плоди: середній розмір ягід (11,6 г в середньому по зборах) більший ніж у Ельсанти, перші ягоди часто дуже великі (до 30 г ), ребристі, але наступні мають регулярну конічну форму. Ягоди відмінного десертного смаку, світло червоного забарвлення, мають добру здатність до лежкості і транспортування. В умовах Вінницької області збирання Alice починається на 5-7 днів пізніше Ельсанти.

Alice зовсім в незначній мірі уражується сірою гниллю, а також стійкий до таких хвороб як Verticillium dahliae та Phytophthora cactorum. Значення та використання: Alice є представником десертних сортів і не дивлячись на дещо пізніше дозрівання ягід, він може скласти конкуренцію такому сорту як Ельсанта по смаку так і по ціні.

Пегас (Pegasus). Походження. Сорт виведений 1990 року (Редгаунтлет х Горелла) в Іст – Молінг, Великобританія. Рослини помірної сили росту, кущ високий, проте просторий, листкові пластинки ясно-зелені середньої величини і великі, квітконосів багато, доростають до поверхні листків або коротші за них, квіти великі, двостатеві.

Плоди середньої величини і великі, за формою від широких до серцевидних, досить стабільної форми з малою тенденцією до зменшення. Шкірочка від червоної до темно-червоної, рівномірно забарвлена по всій поверхні з сильним блиском. М’якоть яснішого кольору ніж шкірка, соковита, приємна на смак. Плоди однорідні, транспортабельні, частки чашечок прилягають до плодів та погано відриваються від них.

Пора дозрівання в умовах Вінничини - середньо – пізня. Значення та використання: Pegasus визнаний типовим десертним сортом, який може мати ціну не меншу ніж Ельсанта. Показує високий ступінь стійкості до Verticillium dahlial, плоди в незначній мірі уражуються сірою гниллю, проте дещо уражуються борошнистою росою.

Пандора (Molling Pandora).
Походження: (Von Humboldt x Redstar) x Merton Dawn дослідна станція в Іст – Молінг, Великобританія, 1988 рік. Ріст рослин сильний, кущ щільний досить розлогий, облиствлення сильне. Листові пластинки середньої величини, ясно-зелені з блиском, розміщенні на довгих черешках. Квіток багато, розміщені на багатьох квітконосах, стебла квітконосів переважно коротші ніж стебла листків, тонкі і досить гнучкі.

Плоди переважно великі і дуже великі, малих плодів мало. Ягоди серцевидні та серцевидно – кулясті. Колір шкірочки оранжево – червоний, до темно-червоного з легким блиском.. Плоди ароматні смачні. Чашечка легко відділяється від плоду. Пора дозрівання дуже пізня, біля двох тижнів після сорту Зена Зенгана. Плоди помірно уражуються сірою гниллю. Рослини стійкі до борошнистої роси та Verticillium dahlial.

Значення та використання: ще не внесений до реєстру сортів. Перш за все десертний, хоча може використовуватись для переробки і заморожування. З погляду на дуже пізній строк дозрівання ягід можливе використання сорту для планування суничного конвеєра у відкритому грунті.

Флоренс (Florence).
Походження: дослідна станція в Іст – Молінг, Великобританія, 1988 рік, має комплексну спадковість включно Tioga, Redgauntlet, Wiltguard, Gorella і Providence. Рослини сильної сили росту, кулясто – сплющеної форми, щільні. Листки темно-зеленого кольору, увігнутої форми з сильним блиском. Сорт утворює малу кількість вус. Плоди великі та дуже великі, конічної форми, темно-червоного забарвлення з сильним блиском та повітряною коміркою середнього розміру. Ягоди мають м’якуш, помірної щільності, червоний як на периферії так і в середині, приємного солодкого смаку. Сорт дозріває на 7-8 днів пізніше Зени Зенгани, є високоврожайним, з високим виходом стандартних ягід. Значення та використання: ще не внесений до реєстру сортів. Сорт є досить стійким до таких хвороб як Verticillium dahlial, Phytophthora cactorum та Sphaerotheka macularis.

Узагальнення та висновки.

 1. Сорти селекції Іст-Молінгської станції є досить адаптованими до умов вирощування в західному лісостепу України, не поступаються районованим сортам української та закордонної селекції і переважають їх по цілому ряду показників.
 2. Досліджувані сорти є сильними та помірними по силі росту, на наш погляд оптимальною схемою посадки, при однорядному вирощуванні, для сортів Eros, Florence, Pandora є 1,0-0,9х0,25 м. Такі ж сорти як Мае, Alice, Pegasus краще переносять загущення, їх можна висаджувати 0,9х0,20 м.
 3. Велике значення має стійкість сортів з Великобританії до основних хвороб кореневої системи Verticillium dahlial та Phytophthora cactorum, що для культурисуниці усіх регіонів вирощування становлять серйозну загрозу.
 4. Висока якість плодів, їх транспортабельність та здатність до короткочасного зберігання, усіх вище описаних сортів, без виключення, робить їх високорентабельними для промислового та присадибного виробництва.
 5. Відсутність в «Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні» сортів пізнього строку дозрівання змушує задуматись про внесення до реєстру сортів Florence та Pandorа, що дасть можливість подовжити суничний сезон на 7-10 днів від звичайних строків.
Список використаної літератури
 1. Дмитраш Н.І.,Босий О.В. Вирощуємо суницю//Посібник. Вінниця.2006
 2. Копылов В.И. Земляника. Пособие. – Сімферополь: ПоллиПРЕСС, 2007.- 368 с.
 3. Павлюк В.В., Павлюк Н.В. Оцінка українських та зарубіжних сортів суниці садової( Fragaria ananasa L) в умовах північного лісостепу// Садівництво - К.: Аграрна наука, 2008. – Вип. 61. – С 80.
 4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур.//Орел, И – во ВНИИСПК,1999.
 5. Чмух А.І.Сортовивчення суниці на Поділлі. //Садівництво: міжв. тем.зб. - Київ – 1998 – Вип.46. – С.61.
 6. Edvard Zurawiz, Аgnieszka Masny, Uprawa truskawek w polu I pod oslonami. – Krakow. – 2005. 140 s.
 
 
Сайт разработан в студии Web-Relax